Nieuws

Bouwrecht / Real estate, VVE-recht

VVE-recht en het appartementsrecht

Bouwrecht / Real estate, Huurrecht

Huurverhoging 2023

Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

Internationale merkregistratie

Ondernemingsrecht

Een waarschuwing: wél of geen besluit?

Personen- en familierecht & Erfrecht

Ruzie tussen erfgenamen wordt altijd duur betaald

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Franchise

Google Bedrijfsprofiel valt bij overname niet automatisch onder goodwill

Arbeidsrecht

De vernieuwde ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ leidt tot gewijzigde verplichtingen voor werkgevers

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen