Nieuws

Ondernemingsrecht

Privacy en de persoonlijke levenssfeer

Insolventierecht

Mag een curator bedrijfsruimte onderverhuren? Hoeveel beleidsvrijheid heeft de curator?

Merkrecht

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor uw Europese kwekers- en merkrechten? (vervolg)

Contractrecht

It’s all in the game

Insolventierecht

Wat als uw afnemer failleert?

Ondernemingsrecht

Blame the messenger

Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

Verhoging tarieven merken en modellen in de Benelux

Arbeidsrecht

De strijd tussen inlener en uitlener om de uitzendkracht

Personen- en familierecht & Erfrecht

Bijzondere curator in jeugdzaken: stem van het kind! Sneller afwikkeling van (v)echtscheidingen

Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

Ethiopische regering spant zaak aan bij het ICC Hof van Arbitrage in Parijs over teff-octrooi