Nieuws

Franchise

Google Bedrijfsprofiel valt bij overname niet automatisch onder goodwill

Arbeidsrecht

De vernieuwde ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ leidt tot gewijzigde verplichtingen voor werkgevers

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

Ondernemingsrecht

Case: Merkrecht voor bestaansrecht – CAPO

Ondernemingsrecht

Case: Ondernemers willen ondernemen – VETGroep

Arbeidsrecht

Case: Juridische structuur – Excelsior Rotterdam

Franchise

Standstill-periode geldt ook voor (te) enthousiaste franchisenemers!

Franchise

Aanpassing wettelijke betalingstermijn van 60 naar 30 dagen

Franchise

Ontbinding franchiseovereenkomst vanwege ontbreken ‘goed franchisegever’-schap

Franchise

Vernietiging franchiseovereenkomst vernietigt niet automatisch arbitragebeding

Franchise

Wet Homologatie Onderhands Akkoord: nuttige tool voor franchisenemers?