Bouwrecht / Real estate, Huurrecht

9 maart 2023

Huurverhoging 2023

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer de Wet wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen. Hieronder nog even de toegestane huurverhogingen op een rijtje.

Sociale huurwoningen

In 2023 mag de huur voor een sociale huurwoning omhoog. Tot 1 juli 2023 gelden dezelfde regels voor maximale huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 golden. Vanaf 1 juli 2023 geldt dat de verhuurder de huur mag verhogen met:

  • maximaal 3,1% als de (kale) huur € 300,00 of meer per maand bedraagt (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 3,1%. Zo kunnen verhuurders hele lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Deze huurverhoging hangt niet af van uw inkomen. De huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) huurt. Ook bestaat de mogelijkheid om meer huurverhoging voor te stellen voor huurders van sociale huurwoningen met een hoger inkomen. Hoe zit dat?

Huurt u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke)? En heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. De hoogte hangt af van uw inkomen. Ook huishoudens waarin 1 of meer personen AOW ontvangen, kunnen een hogere huurverhoging krijgen. U kunt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning overigens zelf berekenen met de Huurprijscheck. De Huurprijscheck is een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt de maximale huur.

Vrijesectorwoningen

Voor vrijesectorwoningen mag de huur in 2023 met maximaal 4,1% omhoog. Vrijesectorwoningen zijn woningen met een bedrag van € 808,06 per maand aan kale huur. De huurverhoging vrije sector zijn gekoppeld aan de loonontwikkeling, zo blijkt uit de wetswijziging als hierboven bedoeld. Door die wetswijziging is de toegestane huurverhoging in de vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling als die lager is dan de inflatie. De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector. Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen van woonboten in 2023.