Huurrecht

13 juni 2023

Schade bij einde huurovereenkomst

Bij de oplevering van het gehuurde bestaat (conform de wet1) het vermoeden dat de huurder de woning/bedrijfsruimte in de staat heeft ontvangen zoals deze bij het einde van de huurovereenkomst is. De wet2 geeft ook aan dat de huurder vermoed wordt het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen, hetgeen wat tegenstrijdig is met het eerstgenoemde vermoeden.

Beschrijving

Ter voorkoming van onzekerheid en geschillen is het aan te raden om bij de aanvang van de huur een beschrijving van het gehuurde op te maken, voorzien van foto’s en de akkoordverklaring van verhuurder en huurder.

Indien een beschrijving is opgemaakt, moet de huurder het gehuurde in dezelfde staat opleveren, met de kanttekening dat dit niet geldt voor “hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd” (normale slijtage).

Is zo’n beschrijving niet opgemaakt dan zal de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst moeten bewijzen dat de schade door de huurder tijdens de huur is veroorzaakt. Bij de huur van woonruimte kan niet van die regel worden afgeweken, bij de huur van andere goederen mag dat wel. Slaagt verhuurder in dat bewijs dan wordt vermoed dat huurder aansprakelijk is.

Wanneer kan de verhuurder schade verhalen op de huurder?

De huurder moet zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet of niet goed zijn nagekomen en dat moet de huurder ook te verwijten zijn. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan, behoudens brandschade en schade aan de buitenzijde van een woning/bedrijfsruimte.

Over dit onderwerp is veel geprocedeerd. Uit de rechtspraak blijkt onder andere dat waardevermindering van zaken schade is maar dat ook de kosten van herstel als schade voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. De rechter kan de schade ook zelf begroten, bijvoorbeeld op basis van offertes. Soms moet een deskundige worden aangesteld om de schade te beoordelen en vast te stellen.

Of de vordering van een verhuurder tot betaling van schadevergoeding door de huurder slaagt, hangt onder meer af van de inhoud van de huurovereenkomst, of er een beschrijving van het gehuurde is gemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst, of een (gezamenlijke) eindinspectie is gedaan, de aard van de schade, het gebruik van het gehuurde, de aanwezigheid van eventuele gebreken bij aanvang van de huur en de bewijslastverdeling van partijen. Kortom, vele aspecten om rekening mee te houden. Heeft jouw huurder schade veroorzaakt en wil je die schade op de huurder verhalen? Of word je aangesproken door de verhuurder om schade te vergoeden? Neem dan eerst even contact op om de mogelijkheden te bespreken en een eventuele procedure te voorkomen.

1 Art. 7:224 lid 2 BW

2 Art. 7:218 lid 3 BW