Bouwrecht / Real estate, VVE-recht

9 maart 2023

VVE-recht en het appartementsrecht

Een gebouw kan bij notariële akte worden gesplitst in appartementsrechten. In die akte van splitsing moet ook de oprichting van een vereniging van eigenaars (VVE) worden genoemd.

VVE

De VVE voert het beheer over de gemeenschappelijke delen van het gebouw. In de akte van splitsing (of het modelreglement) is beschreven welke delen gemeenschappelijk zijn.

Dat is niet altijd even duidelijk. Regelmatig wordt door of tegen een VVE geprocedeerd over de uitleg van de akte en de kwalificatie of een bepaalde delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn of behoren tot de privé gedeelte van het flatgebouw. Denk daarbij aan geveldelen of balkons. Vaste rechtspraak van de Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat dan naar alle splitsingsstukken gekeken moet worden: de splitsingsakte, de splitsingstekening en het modelreglement. Indien de ingeschreven splitsingsstukken verschillend uitgelegd kunnen worden, dient de rechter vast te stellen welke uitleg van deze stukken naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is.

Appartementseigenaren

Appartementseigenaren kunnen ook elkaar in rechte aanspreken zonder tussenkomst van de VVE ten aanzien van overtreding van de VVE-regels. De eigenaren van de appartementen hebben ook naar elkaar een verplichting om de inrichting van het gebouw in stand te houden conform hetgeen daarover is bepaald in de akte van splitsing. De splitsingsakte en daarop gebaseerde regels van de VvE zijn namelijk bedoeld om de belangen van de appartementseigenaren te beschermen. Daarom is het op grond van de wet (artikel 3:296 BW) mogelijk een vordering tot nakoming van die regels in te stellen.

Rol HJF

Ons kantoor is bekend met vele vraagstukken en geschillen binnen het VVE-recht en treedt zowel voor de VVE als de appartementseigenaar/-eigenaren op. Neem voor vragen gerust en vrijblijvend contact met ons op.