Contractrecht, Ondernemingsrecht

30 mei 2023

Algemene voorwaarden: hoe zit het ook al weer?

Vrijwel iedere onderneming gebruikt algemene voorwaarden en verwijst daarnaar onderaan mails, op de website en op de offertes en facturen. Wanneer gelden die voorwaarden en moet de andere partij daar expliciet mee instemmen?

De theorie

Indien de algemene voorwaarden van jouw onderneming niet blijken te gelden, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. In algemene voorwaarden wordt bijvoorbeeld vaak uitgesloten dat de andere partij schadevergoeding kan vorderen die hoger is dan een bepaald bedrag (of het factuurbedrag) en is ook vaak bepaald dat geen gevolgschade kan worden geclaimd. De ondernemer kan dan tot betaling van volledige schadevergoeding worden veroordeeld indien de voorwaarden toch niet van toepassing zijn tussen partijen.

Bij een verwijzing in een mail, bijvoorbeeld met een link, of op een offerte moet wel worden aangegeven dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. De andere partij moet immers wel kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Dat moet gebeuren vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Achteraf (via de factuur) is in principe te laat. 

Het is niet nodig dat de algemene voorwaarden fysiek ter hand worden gesteld of dat deze als aparte bijlage bij een mail worden verstuurd. Een mededeling naar een webpagina waarop de algemene voorwaarden te raadplegen zijn is voldoende. Zorg er wel voor dat de link naar de juiste pagina verwijst en dat de inhoud juist is. Het is dan aan de andere partij om de voorwaarden al dan niet daadwerkelijk te lezen.

De praktijk

Als zakelijke partijen digitaal met elkaar communiceren, houdt dat dus in dat beide partijen naar hun eigen algemene voorwaarden kunnen verwijzen. Gelden dan beide sets voorwaarden? Dat is niet zo. De wet bepaalt dat de algemene voorwaarden van de partij die daar als eerste naar heeft verwezen gelden. De tweede verwijzer komt slechts een beroep op de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden toe, indien bij de tweede verwijzing de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Die andere partij moet wel akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Het tekenen of het accorderen van een offerte of opdrachtbevestiging waarin is opgenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is dan voldoende.

Wil je meer weten over wat in de algemene voorwaarden van jouw onderneming zou moeten staan? Of wil je weten of jouw onderneming op de juiste manier de voorwaarden van toepassing verklaart? Ook hiervoor kun je bij HJF Advocaten terecht.