Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Franchise

Google Bedrijfsprofiel valt bij overname niet automatisch onder goodwill

Franchise

Help! Mijn franchisenemers gaan niet akkoord met mijn drempelwaarden!

Franchise

Contractuele boete gematigd vanwege coronamaatregelen

Franchise

Standstill-periode geldt ook voor (te) enthousiaste franchisenemers!

Franchise

Aanpassing wettelijke betalingstermijn van 60 naar 30 dagen

Franchise

Ontbinding franchiseovereenkomst vanwege ontbreken ‘goed franchisegever’-schap

Franchise

Vernietiging franchiseovereenkomst vernietigt niet automatisch arbitragebeding

Franchise

Wet Homologatie Onderhands Akkoord: nuttige tool voor franchisenemers?

Franchise

Artikel franchise in vakblad Contracteren