Franchise

5 april 2022

Artikel franchise in vakblad Contracteren

Steven Jonker

Onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander heeft voor het juridische vakblad ‘Contracteren’ een artikel geschreven over het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. In het artikel bespreekt Jan-Willem de laatste rechtspraak en ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de toepasselijkheid van de Wet franchise. Het volledige artikel is via Boom Juridisch te raadplegen via onderstaande link.

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/contracteren/2022/1/Contr_1566-0893_2022_024_001_006