Franchise

8 augustus 2022

Google Bedrijfsprofiel valt bij overname niet automatisch onder goodwill

Laura Dorsman

Online zichtbaarheid is voor de meeste ondernemers van groot belang. Veel ondernemers maken daarom gebruik van tools om via het internet hun onderneming aan te kunnen prijzen en de vindbaarheid te vergroten. Bij de verkoop van de onderneming is het van belang om duidelijke afspraken te maken over het (verdere) gebruik van dergelijke tools. Zoals in het geval van een koper van een restaurant die meende dat hij vanwege de aanschaf van de goodwill ook rechthebbende was geworden op het Google-bedrijfsprofiel van het betreffende restaurant. Maar valt een Google-bedrijfsprofiel wel onder de overgedragen goodwill?

Casus

In 2018 had koper van verkoper de activa van een restaurant gekocht, bestaande uit inventaris en goodwill. Het gebruik en eigendom van het merkrecht dat bij het restaurant hoorde was echter uitdrukkelijk uitgesloten van deze overdracht. Voor het gebruik daarvan diende koper een licentieovereenkomst af te sluiten met een andere partij, hetgeen ook is gebeurd. Naast koper maakte ook franchisegever gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die zij eveneens had verkregen van de voorgenoemde andere partij.

Eind 2020 startte koper een ‘rebranding’ van zijn restaurant, oftewel hij wijzigde de naam en de ‘look & feel’ van het restaurant. Vanwege deze ‘rebranding’ was het nodig om ook de vermelding op het Google-bedrijfsprofiel van het restaurant aan te passen. Daarbij kwam koper tot de conclusie dat hij niet de hoofdeigenaar was van het Google-bedrijfsprofiel van het restaurant, maar slechts de beheerder.

De hoofdeigenaar van het Google-bedrijfsprofiel bleek de voornoemde franchisegever te zijn. Hoewel een beheerder van een Google-bedrijfsprofiel vrijwel dezelfde bevoegdheden heeft als de hoofdeigenaar, heeft een beheerder bepaalde (wezenlijke) bevoegdheden echter niet. Zo kan een beheerder zelf geen beheerders toevoegen en verwijderen en kan een beheerder ook geen bedrijfsprofielen verwijderen of overdragen. Alleen de hoofdeigenaar kan dat, oftewel de franchisegever in deze.

Koper schreef franchisegever aan om hem alsnog hoofdeigenaar te laten maken van het Google-bedrijfsprofiel. Aldus koper zou het bedrijfsprofiel vallen onder de goodwill die eerder aan hem was overdragen. Franchisegever weigerde dit, maar adviseerde koper wel een eigen account aan te maken.

Een jaar later bleek dat het bedrijfsprofiel was aangepast door de franchisegever en dat koper zelfs geen beheerder meer was hiervan. Koper maakte vervolgens een eigen account aan. In het kort geding dat volgde vorderde koper dat franchisegever alsnog binnen twee dagen het Google-bedrijfsprofiel zou overdragen aan koper onder verbeurte van een dwangsom als dat niet gebeurde.

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank (ECLI:NL:RBROT:2022:5363klik hier voor het volledige vonnis) blijkt onder andere niet dat het voor koper van belang was dat hij het Google-bedrijfsprofiel kon (blijven) gebruiken. Ook hebben partijen daar geen duidelijke afspraken over gemaakt, want uit de koopovereenkomst blijkt niet dat het bedrijfsprofiel is overgedragen of dat dit onder de overgedragen goodwill zou vallen. Verder is het gebruik van de merkrechten uitdrukkelijk uitgesloten in de koopovereenkomst, terwijl het wel terugkomt in het bedrijfsprofiel.

De rechtbank concludeert dan ook dat koper geen aanspraak kan maken op het Google-bedrijfsprofiel. Daarnaast merkt de rechtbank op dat koper zelf heeft besloten om afstand te nemen van de oorspronkelijke naam van het restaurant door een ‘rebranding’ toe te passen. Dat was volgens de rechtbank het ‘goed recht’ van koper, maar heeft wel tot gevolg dat koper er niet op mag rekenen dat hij nog langer gebruik kan maken van die (merk-)naam en nog voordeel kan genieten van de bekendheid daarvan.  Ook meent de rechtbank dat koper, ondanks het advies van franchisegever, te lang heeft nagelaten een eigen account aan te maken in het kader van schadebeperking.

Kortom

Uit het voorgaande blijkt dat een Google-bedrijfsprofiel dus niet automatisch valt onder de overgedragen goodwill. Bij de aankoop van een onderneming is het dus goed om ook de kijken welke (online) tools gebruikt worden voor de zicht- en vindbaarheid van de betreffende onderneming op internet. Daarover dienen partijen duidelijke afspraken te maken in het kader van de koop om discussies als voornoemd zoveel mogelijk te voorkomen.  

Jan-Willem Kolenbrander, Advocaat franchise en commerciële contracten

Teun Pouw, Advocaat IT-/IE-recht en BMM-merkengemachtigde