Insolventierecht

9 december 2021

Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP

Steven Jonker

Sinds 1 mei 2021 is er een “Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP” van start gegaan voor mensen die in een problematische schuldensituatie zitten. Alhoewel bekend is dat een groot deel van de Nederlandse samenleving kampt met schulden, vindt die niet altijd de juiste route naar een schuldenvrije toekomst.

Via de Pilot kunnen WSNP-bewindvoerders, waaronder ikzelf, op basis van een toevoeging een verzoekschrift tot toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) bij de rechtbank indienen. De WSNP is een regeling van drie jaar waarin een aantal verplichtingen moet worden nagekomen. Worden alle verplichtingen netjes nagekomen, dan wordt aan het einde van de regeling de schone lei toegekend.

Niet iedereen komt meteen in aanmerking voor een WSNP-traject. Eerst moet onder andere een minnelijk traject zijn doorlopen. Ook is een belangrijke voorwaarde dat de schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de het WSNP-verzoek te goeder trouw zijn ontstaan. 

Wilt u meer informatie voor uzelf of voor iemand anders die in een problematische schuldensituatie zit en weten wat ik voor u kan betekenen, neem dan zeker even contact op.