Insolventierecht

1 februari 2019

Wat als uw afnemer failleert?

Milko Spaa

Het gebeurt regelmatig: ook in 2018 zijn er in Nederland liefst 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het is een laagterecord sinds 2013. Toen waren het er nog 8.376. Toch raakt het ook in 2018 nog steeds veel personen, denk bijvoorbeeld aan: (1) de ontslagen medewerkers en de bestuurders van het betrokken bedrijf, (2) de klanten ervan, (3) de leveranciers en (4) de financiers.

Deze bijdrage gaat over de leveranciers van het net gefailleerde bedrijf. Zij zitten terecht met vragen, die overigens heel divers kunnen zijn: krijg ik mijn rekeningen nog betaald? Wat nu met de goederen die eerder geleverd zijn maar nog niet betaald werden? Moet ik doorleveren? Moet ik werkzaamheden blijven uitvoeren? Krijg ik betaald voor wat ik nu nog doe voor het gefailleerde bedrijf? Kan ik mij beroepen op een retentierecht of op het recht van reclame? Voor verhuurders gelden weer specifieke regels in de Faillissementswet.

Vorderen bij de curator

Het is handig wanneer de leverancier tevoren, bijvoorbeeld met het toepasselijk verklaren van de juiste leveringsvoorwaarden, goede afspraken heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het voorbehouden van het eigendom op alle goederen tot dat alle rekeningen en eventuele kosten zijn betaald. Dat maakt het makkelijker om goederen die op faillissementsdatum nog aanwezig zijn terug te kunnen vorderen bij de curator. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de geleverde goederen duidelijk als van u afkomstig herkenbaar zijn, en reageer bij een faillissement alert, anders zijn de goederen al opgeruimd of verkocht.

Niet vooruit betaald

Denk ook aan een bepaling dat de overeenkomst eindigt bij het onverhoopt faillissement van de ander. En denk er aan een termijn te stellen aan de curator, en eventueel zekerheid voor de betaling te vragen, wanneer de overeenkomst nog niet is afgerond en de leverancier nog iets moet presteren richting het net gefailleerde bedrijf, en daarbij niet vooruit betaald werd.    

Hierover op voorhand nadenken en de zaken regelen kan de schade bij een eventueel faillissement van de afnemer zeker beperken.

Of een bedrijf of instelling failliet is verklaard kan online worden nagegaan in het handelsregister (via www.kvk.nl) en in het insolventieregister (via www.rechtspraak.nl).

HJF Advocaten beschikt over een team dat regelmatig als curator optreedt in faillissementen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om u bij te staan wanneer uw afnemer failleert, of om u daarop voor te bereiden. Aarzelt u niet om vragen aan ons voor te leggen.