Huurrecht

1 maart 2021

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

Stijn Stubenrouch

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

De rechter maakt een onderscheid tussen open en een gematigde omzet, en gesloten en helemaal geen omzet. Over de periode dat vanwege de lockdown de ondernemingen geheel gesloten waren wordt een huurkorting verleend van 50% van de huurprijs. Niet alleen dus uitstel van betaling maar volledige kwijtschelding. Over de periode dat de ondernemingen weliswaar open waren en beperkte omzet konden draaien acht de rechtbank vermindering van de huurprijs met 25% gerechtvaardigd.

Een wijziging van de huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. In deze zaken wordt de pijn dus daadwerkelijk verdeeld tussen verhuurder en huurder. Vermindering van de huurprijs en niet alleen uitstel van betaling, een positieve ontwikkeling mijns inziens.

Ben benieuwd naar de volgende uitspraken dit jaar.

De uitspraak is van 21 januari 2021 van de rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:461.