Insolventie en herstructurering

Faillissement en dan

Iedere onderneming komt (helaas) wel eens in aanraking met een faillissement. Door het maken van heldere afspraken met uw relaties is het mogelijk om eventuele schade door een faillissement te beperken. Daarbij kan worden gedacht aan het hanteren van algemene voorwaarden waarin bijvoorbeeld is bepaald dat u eigenaar blijft van de door u geleverde zaken totdat de klant de koopsom volledig heeft voldaan. Of aan het recht van reclame of aan het retentierecht, waardoor u in geval van faillissement de door u geleverde zaken gemakkelijk weer terug kan krijgen.

Financiering (insolventie) en herstructurering

Het kan gebeuren dat uw eigen onderneming in zwaar weer komt te verkeren. Een grote klant betaalt haar rekening niet, de vraag naar uw product valt weg of de financier twijfelt over de continuïteit van uw onderneming. Het is dan zaak om tijdig in te grijpen. Daarbij kan dan onder andere worden gedacht aan het bemiddelen bij en bereiken van (buitengerechtelijke) akkoorden met schuldeisers zoals de bank en de belastingdienst, het opzetten van andere vennootschappelijke structuren, het afstoten van bedrijfsonderdelen en het laten afvloeien van personeel.

Aansprakelijkheid

Ook kan voorkomen dat een bestuurder, eventueel voorafgaand aan het faillissement, tegenover uw onderneming heeft gehandeld op een manier die niet toelaatbaar is en waardoor uw onderneming schade lijdt. Beoordeeld moet dan worden in hoeverre dit handelen onrechtmatig is en de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de door uw onderneming geleden schade. Bent u zelf deze bestuurder en wordt u in die hoedanigheid aansprakelijk gesteld, dan kunnen wij u bijstaan om die aansprakelijkheid af te wenden.

Vakgroep Insolventie & Herstructurering

De advocaten van de vakgroep Insolventie & Herstructurering hebben ruime ervaring op dit vakgebied. Zij worden met regelmaat door de rechtbank Den Haag aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surseances van betaling. Zij beschikken over de vereiste kennis om uw onderneming op dit vakgebied goed te adviseren.

Onze specialisten

Advocaat

Jan Bontenbal

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventie en herstructurering
  • Bouwrecht/real estate

Bekijk mijn profiel

Advocaat

Maartje Haasjes

  • Insolventie en herstructurering
  • Ondernemingsrecht
  • Personen- en familierecht & Erfrecht

Bekijk mijn profiel

Advocaat-partner

Milko Spaa

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventie en herstructurering

Bekijk mijn profiel

Contact