Bouwrecht / real estate

Koop en verkoop van onroerend goed

Voor de handtekening onder het koopcontract is gezet hebben vaak meerdere gesprekken en onderhandelingen plaatsgevonden, die minder vrijblijvend zijn dan vroeger. Wij begeleiden bij de totstandkoming en of het opstellen van overeenkomsten.

Projectontwikkeling

Gespecialiseerde kennis van contracten, bouw en aanneming, ruimtelijke ordening en aanbesteding is hier een vereiste. Bij het opstellen van een samenwerkings- of ontwikkelingsovereenkomst komt vaak meer kijken dan voorzien.

Bouwrecht

Aspecten als bouwtijdoverschrijding, retentie, meer- of minderwerk, beëindiging van aanneming van werk, gebreken of bouwfouten, wanprestatie zijn bij HJF Advocaten in goede handen.

Huur, erfpacht en appartementsrecht

Voor (on)bebouwde grond, bedrijfsruimte, kantoorruimte, woonruimte geldt een eigen wettelijk regime. Wij zijn actief in kwesties van commerciële verhuur en beheer van onroerend goed en adviseren over bijvoorbeeld tussentijdse beëindiging, (opleverings-)gebreken, indeplaatsstelling, onderhuur en huurprijzen.

Geïntegreerde aanpak

HJF advocaten staat voor een geïntegreerde aanpak van deze rechtsgebieden. Wij adviseren en begeleiden vastgoedfondsen, particuliere en commerciële beleggers, opdrachtgevers, aannemers, architecten en projectontwikkelaars op juridisch vlak van onderhandelingen via contractvorming tot realisatie en verder. Daarnaast  staan wij onze cliënten bij in procedures bij de rechtbank, gerechtshof, Raad van State en ook bij de Raad van Arbitrage. Ook fiscale kwesties in relatie tot onroerend goed zijn bij ons in goede handen.

Onze specialisten

Advocaat

Beer Fresco

 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Bouwrecht / real estate
 • Personen- en familierecht & Erfrecht

Bekijk mijn profiel

Advocaat-partner

Stijn Stubenrouch

 • Ondernemingsrecht
 • Bouwrecht / real estate
 • Personen- en familierecht & Erfrecht
 • Mediation
 • Ambtenarenrecht

Advocaat

Esther Sonneveld

 • Vastgoed & Bouwrecht
 • Arbeidsrecht
 • VVE-recht

Bekijk mijn profiel

Contact