Pieter ten Hoopen

Adviseur

"advocatus est" (hij/zij die erbij geroepen is)

Een advocaat roep je er alleen bij, als je vertrouwen hebt in hem of haar - daar draait alles om.

Mensen leven in meervoud, vastgeplakt aan een web van data, recht en regels. Werknemer of ondernemer, dokter of patiënt, vader of zoon, man of vrouw, kind of volwassene, Individu of collectief, bestuurder of aandeelhouder, dood of levend, ingezetene of vluchteling, belastingbetaler of belastinginspecteur, automobilist of voetganger, dronkelap of geheelonthouder, burger of ambtenaar, et cetera.

Talloze rollen spelen we, vele ballen houden we in de lucht.

Vele tegengestelde belangen moeten worden verzoend, vele conflicten moeten worden opgelost, veel strijd moet worden geleverd, veel zwakken moeten worden beschermd.

Hij die erbij geroepen wordt (vaak de advocaat) werkt daaraan met hart en ziel, praktisch, oplossingsgericht, wars van zelffelicitatie en opsmuk, altijd gericht op het belang van de cliënt. Dat was al zo in de Romeinse tijd, dat is nu nog zo en dat zal zeker zo blijven.

HJF Advocaten, dat ik ongeveer 25 jaar geleden mocht helpen oprichten, staat daarvoor!

Laatste nieuws

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Stel voor dat uw portret zonder toestemming wordt gebruikt bij een artikel of in een reclame. Dan wilt u misschien stappen ondernemen, om uw portret te laten verwijderen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

25 augustus 2021

Meer hierover

Huurrecht

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

1 maart 2021

Meer hierover

Huurrecht

Jurisprudentie 2020 over opschorting huurbetalingen bedrijfsruimte door Covid-19: is er één lijn te trekken?

De gepubliceerde jurisprudentie over huurverlagingen bedrijfsruimte als gevolg van het coronavirus is nog schaars. Er zijn zo’n tien uitspraken bekend. Toch is er wel voorzichtig een lijn te trekken. Die lijn houdt in de aanwezigheid van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verhuurder en huurder en daarom een opschorting van 50 procent van de betaling van de huur en voor een tijdelijke periode, onder voorwaarden en uitzonderingen daargelaten. Een nadere beschouwing.

8 januari 2021

Meer hierover