Nicole Nottroth

Advocaat & Bewindvoerder WSNP

In 2014 heb ik mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Na mijn opleiding specialiseerde ik mij verder in het insolventierecht. Ik word regelmatig als curator in faillissementen aangesteld en als bewindvoerder WSNP in schuldsaneringsregelingen.

Naast mijn werkzaamheden in het insolventierecht houd ik mij als advocaat voornamelijk bezig met het arbeidsrecht en (huur-)incassozaken. In mijn werk ga ik voor duidelijke communicatie, afspraken en verwachtingen. Ik zet mij in om het beste resultaat te bereiken en mijn cliënten verder op weg te helpen.

Ik ben lid van de Jonge Insolventierecht Advocaten.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Nicole Nottroth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Laatste nieuws

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Stel voor dat uw portret zonder toestemming wordt gebruikt bij een artikel of in een reclame. Dan wilt u misschien stappen ondernemen, om uw portret te laten verwijderen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

25 augustus 2021

Meer hierover

Huurrecht

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

1 maart 2021

Meer hierover

Huurrecht

Jurisprudentie 2020 over opschorting huurbetalingen bedrijfsruimte door Covid-19: is er één lijn te trekken?

De gepubliceerde jurisprudentie over huurverlagingen bedrijfsruimte als gevolg van het coronavirus is nog schaars. Er zijn zo’n tien uitspraken bekend. Toch is er wel voorzichtig een lijn te trekken. Die lijn houdt in de aanwezigheid van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verhuurder en huurder en daarom een opschorting van 50 procent van de betaling van de huur en voor een tijdelijke periode, onder voorwaarden en uitzonderingen daargelaten. Een nadere beschouwing.

8 januari 2021

Meer hierover