Lieberte van Walree

Advocaat

Nadat ik in Deventer aan het Alexander Hegius mijn gymnasiumdiploma behaalde, ging ik in 1976 in Leiden rechten studeren. Na mijn rechtenstudie solliciteerde ik op een baan als docent recht aan de toenmalige HES J. van Zwijndregt in Den Haag. Dat ik uit een ‘onderwijsfamilie’ kwam hielp, ik werd aangenomen. Het was een leuke en leerzame baan. Ik was niet alleen docent, maar later ook studentendecaan. Naast mijn werk aan de HES heb ik een studie fiscaal recht afgerond en vier kinderen opgevoed. In 2000 ben ik gaan werken als belastingadviseur bij een accountantskantoor. Omdat ik behoefte had aan een grotere uitdaging ben ik sinds 2005 als advocaat werkzaam bij HJF Advocaten. Hier heb ik ervaren goed gebruik te kunnen maken van mijn ervaring buiten de advocatuur.

Ik heb mij gespecialiseerd in belastingrecht en vastgoedrecht. Vanaf 2007 word ik ook vaak als curator benoemd in faillissementen (lid Insolad, vereniging van insolventieadvocaten). Ik adviseer met name ondernemers en bedrijven in financiële problemen en in vastgoed-gerelateerde kwesties.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Lieberte van Walree heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Laatste nieuws

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Stel voor dat uw portret zonder toestemming wordt gebruikt bij een artikel of in een reclame. Dan wilt u misschien stappen ondernemen, om uw portret te laten verwijderen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

25 augustus 2021

Meer hierover

Huurrecht

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

1 maart 2021

Meer hierover

Huurrecht

Jurisprudentie 2020 over opschorting huurbetalingen bedrijfsruimte door Covid-19: is er één lijn te trekken?

De gepubliceerde jurisprudentie over huurverlagingen bedrijfsruimte als gevolg van het coronavirus is nog schaars. Er zijn zo’n tien uitspraken bekend. Toch is er wel voorzichtig een lijn te trekken. Die lijn houdt in de aanwezigheid van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verhuurder en huurder en daarom een opschorting van 50 procent van de betaling van de huur en voor een tijdelijke periode, onder voorwaarden en uitzonderingen daargelaten. Een nadere beschouwing.

8 januari 2021

Meer hierover