Laura Dorsman

Advocaat

Mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik afgerond met de Master Privaatrecht, waarbij ik mij gespecialiseerd heb in Ondernemingsrecht, Verbintenisrecht en Contractenrecht.

Ondernemingsrecht, privaatrecht en arbeidsrecht zijn ook de rechtsgebieden, waar ik mij binnen HJF mee bezig houdt en waarvoor u bij mij terecht kunt.
Ik streef daarbij naar heldere, transparante en bovenal eerlijke communicatie, gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij ik mij samen met u volledig zal inzetten om tot optimale resultaten te komen.

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door mijn enthousiasme, empathisch vermogen en doorzettingsvermogen. Ik luister goed voordat ik met een reactie kom.
Samen met mijn streven naar perfectionisme, mijn daadkracht, optimisme maar ook realisme zijn dat eigenschappen die mij als advocaat bij HJF goed van pas komen.

Vanzelfsprekend is er ook nog een leven naast de advocatuur. In mijn vrije tijd ga ik graag kickboksen, bezoek ik historische plekken en besteed ik tijd aan mijn sociale contacten.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Laura Dorsman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover