Karin van der Lans

Jurist & IE-gemachtigde

BMM - Erkend merken gemachtigde

Ik voelde mij al vroeg aangetrokken tot het recht. In mijn middelbare schooltijd werkte ik bij een notariskantoor, waardoor ik uiteindelijk de keuze maakte om rechten te studeren. Sinds 2005 ben ik aan HJF Advocaten verbonden als juridisch medewerker en in 2007 afgestudeerd als HBO-jurist aan de Haagse Hogeschool. Vanwege mijn werk binnen de sectie intellectueel eigendomsrecht schreef ik mijn scriptie over de handhaving van het communautaire kwekersrecht. Daarnaast heb ik mijn propedeuse Nederlands Recht behaald aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Inmiddels heb ik bij HJF Advocaten veel ervaring opgedaan binnen de sectie intellectueel eigendomsrecht, waarbij ik mij verder heb gespecialiseerd in het merkenrecht. Aan het begin van 2020 heb ik met succes de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigde (BBMM) afgerond en ben ik lid geworden van de Benelux vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM). Daarnaast ben ik ook geregistreerd als Europees merkengemachtigde bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Juist het internationale aspect én de eigen ideeën en wensen van onze cliënten, maken dit werk zo afwisselend en zorgen ervoor dat ik mij steeds met veel enthousiasme inzet. Daarbij spreekt de no-nonsens-instelling van HJF Advocaten mij erg aan.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover