Jan-Willem Kolenbrander

Advocaat-partner

In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op Civiel Recht met een focus op Burgerlijk Procesrecht. Mijn eerste baan was bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar ben ik in contact gekomen met het contractenrecht en zakelijke samenwerkingsvormen zoals distributie, franchise en agentuur. Het was de start van een fascinatie die mij niet meer heeft losgelaten, want in 2008 ben ik advocaat geworden en heb ik mij verder verdiept in commerciële contracten, met name franchiseovereenkomsten, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Allereerst vijf jaar bij een advocatenkantoor in Rotterdam en vervolgens ruim negen jaar bij een advocatenkantoor in Leiden. Sinds 2022 ben ik als advocaat-partner verbonden aan HJF Advocaten in Voorburg.

In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met commerciële contracten, zoals inkoop-, verkoop- en leveringsovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten. Mijn praktijk kent daarbij een grote focus op de franchiseovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen, aanpassen en beoordelen van franchiseovereenkomsten, het adviseren omtrent de Wet franchise, ondeugdelijke prognoses, (post)contractuele non-concurrentiebedingen, het beëindigen van de samenwerking, et cetera. Daarnaast is conflicthantering een vast onderdeel van mijn dagelijkse praktijk, waarbij een gang naar de rechter of arbiter ten behoeve van de cliënt niet wordt geschuwd als dat nodig is. Dat alles doe ik zowel voor franchisenemers, verenigingen van franchisenemers, alsmede voor (nationale en internationale) franchisegevers. Met enige regelmaat publiceer ik artikelen en blogs en verzorg ik tevens cursussen, webinars en podcasts.

In mijn vrije tijd geniet ik van hardlopen, muziek luisteren en van het samenzijn met mijn gezin.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Jan-Willem Kolenbrander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht
  • Ondernemingsrecht - Agentuur en distributie
  • Verbintenissenrecht - Agentuur en distributie

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover