Jan-Willem Kolenbrander

Advocaat-partner

In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op Civiel Recht met een focus op Burgerlijk Procesrecht. Mijn eerste baan was bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar ben ik in contact gekomen met het contractenrecht en zakelijke samenwerkingsvormen zoals distributie, franchise en agentuur. Het was de start van een fascinatie die mij niet meer heeft losgelaten, want in 2008 ben ik advocaat geworden en heb ik mij verder verdiept in commerciële contracten, met name franchiseovereenkomsten, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Allereerst vijf jaar bij een advocatenkantoor in Rotterdam en vervolgens ruim negen jaar bij een advocatenkantoor in Leiden. Sinds 2022 ben ik als advocaat-partner verbonden aan HJF Advocaten in Voorburg.

In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met commerciële contracten, zoals inkoop-, verkoop- en leveringsovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten. Mijn praktijk kent daarbij een grote focus op de franchiseovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen, aanpassen en beoordelen van franchiseovereenkomsten, het adviseren omtrent de Wet franchise, ondeugdelijke prognoses, (post)contractuele non-concurrentiebedingen, het beëindigen van de samenwerking, et cetera. Daarnaast is conflicthantering een vast onderdeel van mijn dagelijkse praktijk, waarbij een gang naar de rechter of arbiter ten behoeve van de cliënt niet wordt geschuwd als dat nodig is. Dat alles doe ik zowel voor franchisenemers, verenigingen van franchisenemers, alsmede voor (nationale en internationale) franchisegevers. Met enige regelmaat publiceer ik artikelen en blogs en verzorg ik tevens cursussen, webinars en podcasts.

In mijn vrije tijd geniet ik van hardlopen, muziek luisteren en van het samenzijn met mijn gezin.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Jan-Willem Kolenbrander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht
  • Ondernemingsrecht - Agentuur en distributie
  • Verbintenissenrecht - Agentuur en distributie

Laatste nieuws

Ondernemingsrecht & franchise

Aanpassing wettelijke betalingstermijn van 60 naar 30 dagen

In de Nederlandse wet is onder meer bepaald binnen welke termijnen facturen met betrekking tot handelstransacties voldaan moeten worden door de schuldenaar. Op 1 juli 2022 zal daar verandering in komen zodat grote bedrijven de facturen van hun mkb-leveranciers uiterlijk binnen 30 dagen moeten voldoen. Langere betalingstermijnen mogen in dat geval niet meer afgesproken worden.

16 mei 2022

Meer hierover

Franchise

Ontbinding franchiseovereenkomst vanwege ontbreken ‘goed franchisegever’-schap

Partijen bij een franchiseovereenkomst moeten niet alleen de uitdrukkelijk met elkaar gemaakte  afspraken nakomen, maar eveneens de niet-uitdrukkelijk gemaakte afspraken die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid. Maar hoe werkt dat precies in de praktijk?

2 mei 2022

Meer hierover

Franchise

Vernietiging franchiseovereenkomst vernietigt niet automatisch arbitragebeding

In een franchiseovereenkomst kan een zogenoemd arbitragebeding zijn opgenomen. Dat is een beding dat inhoudt dat een franchisegever en een franchisenemer in het geval van een geschil zich moeten wenden tot een arbiter in plaats van de ‘normale’ burgerlijke rechter. Maar wat gebeurt er eigenlijk als een dergelijke franchiseovereenkomst nietig is of wordt vernietigd? Is het daarin opgenomen arbitragebeding dan ook automatisch nietig of vernietigd?

21 april 2022

Meer hierover