Florence Jonker

Front office, Marketing en PR

Ik houd mij binnen HJF bezig met Front Office activiteiten, waaronder Social Media en het vertegenwoordigen van HJF in de diverse Rotterdamse netwerken.

Netwerken is verbinden, en daar ligt ook mijn kracht. Gewoon door mijzelf te zijn en de signatuur van HJF uit te stralen. Die is ‘open’, luisterend en laagdrempelig, waarbij samen met de cliënt wordt gezocht naar de meest optimale oplossing.

Dat HJF zich op deze wijze onderscheidt van veel andere advocatenkantoren, maakt dat mijn boodschap binnen de diverse netwerken in vruchtbare aarde valt.

Als geboren Rotterdamse en voortkomend uit een ondernemingsgezin kan ik niet anders dan met gepaste trots ons mooie kantoor in deze bijzondere stad promoten.

Een kantoor dat met recht stelt dicht bij de ondernemer te staan.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover