Esther Sonneveld

Advocaat

Mijn interesse in het recht is ontstaan door mijn baan bij een Rotterdams notariskantoor. Omdat ik daar meer van wilde weten, ben ik naast mijn baan Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit gaan studeren. Inmiddels had ik de overstap gemaakt naar de advocatuur en werd ik in 2011 beëdigd. Vanuit een algemene praktijk ben ik mij gaan richten op het contractenrecht en arbeidsrecht en later het bouwrecht. Het bouwrecht en de wereld van de aannemerij trok mij zo aan, dat ik na 8 jaar de overstap heb gemaakt naar een niche kantoor op het gebied van vastgoed en bouwrecht. De kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan, pas ik nu toe bij HJF en haar klantenkring. Ook ben ik weer actief in het arbeidsrecht, een rechtsgebied dat altijd mijn belangstelling heeft gehouden.

Mijn Rotterdamse mentaliteit typeert mij als advocaat. Samen zorgen wij ervoor dat een juridisch probleem wordt opgelost, al dan niet via een procedure. Ik heb ruime ervaring in het procesrecht bij diverse instanties waaronder ook de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Daarnaast ben ik in te schakelen voor het opstellen van diverse contracten, waaronder aannemingsovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten.

Rechtsgebieden

Rechtsgebiedenregister

Esther Sonneveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoed & bouwrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover