Ondernemingsrecht

27 mei 2022

Case: Merkrecht voor bestaansrecht - CAPO

Ondernemingsrecht

Stijn Stubenrouch

Uw bedrijfsnaam ziet u ineens terug op een bestelbusje op de A16. Dat kan toch niet zomaar? Of u start een bedrijf en heeft een briljante naam bedacht. Maar die is al geregistreerd als merknaam. Wat doet u dan? ‘Wij hebben de merknaam moeten overkopen. Die was niet van ons, maar we wilden de naam CAPO hoe dan ook hebben’, vertelt Menno Kloostra, eigenaar van Vestiti del CAPO, op het moment dat hem gevraagd wordt waar HJF Advocaten de ondernemer bij helpt.

Wat is een merk?

Een merk heeft de functie om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden. Door een merk weet u waar een product of dienst vandaan komt. Als een merk makkelijk te herkennen is, dan voelen klanten zich sneller aangetrokken tot een bedrijf. Menno: ‘CAPO betekent baas, onze naam voluit is Vestiti del CAPO. Dat betekent letterlijk: kleding van de baas. Onze klanten voelen zich baas en die feeling is voor ons ontzettend belangrijk.’

Waarom is een merk registreren belangrijk?

Een merk kan worden weergegeven met woorden, kleuren, geuren, klanken cijfers en logo’s. Met een merkregistratie legt u uw merk officieel vast in het merkenregister. Op deze manier wordt uw merknaam, productnaam, bedrijfsnaam of logo rechtelijk beschermd. Als andere bedrijven uw geregistreerde merknaam gebruiken, is het mogelijk om hier wettelijk tegen op te treden. 

Een gecompliceerde naam?

Om uw merkenrecht te verkrijgen, is het nodig om het merk te registreren. Alleen met een merkregistratie in het merkenregister bent u wettig beschermd tegen inbreukmakers. Helaas kunnen daar nog wel eens wat haken en ogen aan vastzitten. Zoals bij CAPO, directeur Menno Kloostra vertelt: ‘De naam CAPO bestond al. Dus die hebben we moeten overkopen/overnemen van de vorige eigenaar, los van dat dat centjes kost om dat over te nemen, heb je ook te maken met recht. Hierbij heeft HJF Advocaten ons geholpen.’

‘’Ik kan met al mijn juridisch vraagstukken bij HJF terecht’’

Pas nadat het merk is geregistreerd, kan er opgetreden worden tegen copycats. Omdat de bescherming van een merk, ook met het oog op toekomstige behoeften, genoeg moet zijn en de registratie daarom weloverwogen dient plaats te vinden, kan de hulp door een deskundig (merken)jurist niet gemist worden.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover