Intellectueel eigendomsrecht

11 juni 2018

Internationale merkregistratie

Het zogenaamde ‘Systeem van Madrid’ is een internationaal verdrag dat het verkrijgen van merkbescherming vereenvoudigt. Het biedt houders van merken de mogelijkheid om hun merken in meerdere landen tegelijk te beschermen door het indienen van één aanvraag. 

Territoriale uitbreiding

Na de toetreding van Indonesië per 2 januari 2018, is het nu Afghanistan dat onlangs is toegetreden bij dit systeem voor Internationale merkregistratie. In Afghanistan kan formeel door middel van dit systeem per 26 juni 2018 bescherming van uw merk worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld door een territoriale uitbreiding voor Afghanistan aan te vragen van uw bestaande internationale merkregistratie. 

Eén aanvraag voor meerdere landen

De kosten voor het indienen van een internationale merkregistratie via het ‘Systeem van Madrid’ kunnen, mede afhankelijk van het aantal landen waarvoor u bescherming wenst, flink variëren. Laat u daarom goed voorlichten voordat u tot internationale registratie van uw merk besluit. 

Ondanks dat een aanvraag tot internationale merkregistratie eenvoudig is, doordat u met één aanvraag tegelijk in diverse landen bescherming kunt krijgen, is het indienen van die aanvraag aan vele regels onderhevig. Laat u daarom altijd goed adviseren voordat u een dergelijke aanvraag indient.

Uiteraard is ons kantoor u hierbij graag van dienst! Dus heeft u vragen over de tarieven, aangesloten landen of uitbreiding van uw bestaande internationale merkregistratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover