Huurrecht

1 maart 2021

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

In mijn vorige bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de coronajurisprudentie 2020 voor huur van bedrijfsruimte. De eerste uitspraak in 2021 is inmiddels bekend en die liegt er niet om. Het ging om een verzochte huurverlaging van twee ondernemingen/huurders van horecagelegenheden.

De rechter maakt een onderscheid tussen open en een gematigde omzet, en gesloten en helemaal geen omzet. Over de periode dat vanwege de lockdown de ondernemingen geheel gesloten waren wordt een huurkorting verleend van 50% van de huurprijs. Niet alleen dus uitstel van betaling maar volledige kwijtschelding. Over de periode dat de ondernemingen weliswaar open waren en beperkte omzet konden draaien acht de rechtbank vermindering van de huurprijs met 25% gerechtvaardigd.

Een wijziging van de huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. In deze zaken wordt de pijn dus daadwerkelijk verdeeld tussen verhuurder en huurder. Vermindering van de huurprijs en niet alleen uitstel van betaling, een positieve ontwikkeling mijns inziens.

Ben benieuwd naar de volgende uitspraken dit jaar.


De uitspraak is van 21 januari 2021 van de rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:461.

Laatste nieuws

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Stel voor dat uw portret zonder toestemming wordt gebruikt bij een artikel of in een reclame. Dan wilt u misschien stappen ondernemen, om uw portret te laten verwijderen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

25 augustus 2021

Meer hierover

Huurrecht

Jurisprudentie 2020 over opschorting huurbetalingen bedrijfsruimte door Covid-19: is er één lijn te trekken?

De gepubliceerde jurisprudentie over huurverlagingen bedrijfsruimte als gevolg van het coronavirus is nog schaars. Er zijn zo’n tien uitspraken bekend. Toch is er wel voorzichtig een lijn te trekken. Die lijn houdt in de aanwezigheid van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verhuurder en huurder en daarom een opschorting van 50 procent van de betaling van de huur en voor een tijdelijke periode, onder voorwaarden en uitzonderingen daargelaten. Een nadere beschouwing.

8 januari 2021

Meer hierover

Bouwrecht

‘Bouwbedrijven gaan haast nooit na één project failliet’

Een bedrijf dat na een probleemproject failliet gaat? Dat is eerder uitzondering dan regel, zeiden we tegen Cobouw, hét mediaplatform voor de bouw en infra. “Dan moet er wel heel wat fout zijn gegaan.”

15 december 2020

Meer hierover