Kwekersrecht

8 oktober 2021

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Kwekersrecht

Marc van der Ven

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia).

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia). De maximale beschermingsduur voor rassen van deze gewassen gaat van 25 naar 30 jaar. Daarmee krijgen kwekers van die rassen vijf jaar langer de tijd om hun investeringen in nieuwe en waardevolle plantenrassen terug te verdienen.

Voor bomen en wijnstokken gold die maximale beschermingsduur van 30 jaar in heel veel landen al   langer, en ook het Europees kwekersrecht kende die langere bescherming voor bomen en wijnstokken al vanaf de inwerkingtreding van de Verordening in 1995. In Nederland kwamen in 2007 vervolgens ook nieuwe bloembol-rassen in aanmerking voor die langere beschermingsduur van 30 jaar. En nu zal binnenkort dus ook het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit  en houtige sierplanten voor maximaal 30 jaar kunnen gelden.

Het idee achter de langere beschermingsduur is gelegen in het feit, dat het (veel) langer duurt om rassen van deze gewassen te vermeerderen en vermenigvuldigen, en om voldoende uitgangsmateriaal te produceren. Als gevolg daarvan kan (veel) minder snel een goede markpositie worden opgebouwd, en is de tijd, om de investeringen van veredeling en ontwikkeling na verlening van kwekersrecht vervolgens terug te verdienen, eigenlijk te kort. De verlenging tot maximaal 30 jaar zal veredelaars stimuleren om die investeringen toch te blijven doen, en zal hopelijk een verdere impuls geven aan de innovatie in de land- en tuinbouw.

Laatste nieuws

Algemeen

Rechter wijst bezwaar tegen coronatoegangsbewijs af

Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan. Dat heeft de Voorzieningenrechter in Den Haag op 6 oktober 2021 bepaald.

6 oktober 2021

Meer hierover

Beschermde oorsprongsbenaming

Champagne versus Champanillo

In een zaak in Spanje stond de beschermingsomvang van de beschermde oorsprongsbenaming “Champagne” centraal. Een eigenaar van enkele tapasbars gebruikte de naam “Champanillo” voor zijn bars, samen met een logo met daarop twee (klinkende) glazen met daarin champagne, althans een mousserende drank. De belangenbehartiger van champagne, het CIVC (“het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne”), kwam hier tegen in verzet.

27 september 2021

Meer hierover

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Stel voor dat uw portret zonder toestemming wordt gebruikt bij een artikel of in een reclame. Dan wilt u misschien stappen ondernemen, om uw portret te laten verwijderen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

25 augustus 2021

Meer hierover