Kwekersrecht

8 oktober 2021

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Kwekersrecht

Marc van der Ven

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia).

EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Het Europees Parlement heeft op 13 september 2021 met overgrote meerderheid ingestemd met de verlenging van het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten (w.o. azalea en hortensia). De maximale beschermingsduur voor rassen van deze gewassen gaat van 25 naar 30 jaar. Daarmee krijgen kwekers van die rassen vijf jaar langer de tijd om hun investeringen in nieuwe en waardevolle plantenrassen terug te verdienen.

Voor bomen en wijnstokken gold die maximale beschermingsduur van 30 jaar in heel veel landen al   langer, en ook het Europees kwekersrecht kende die langere bescherming voor bomen en wijnstokken al vanaf de inwerkingtreding van de Verordening in 1995. In Nederland kwamen in 2007 vervolgens ook nieuwe bloembol-rassen in aanmerking voor die langere beschermingsduur van 30 jaar. En nu zal binnenkort dus ook het Europese kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit  en houtige sierplanten voor maximaal 30 jaar kunnen gelden.

Het idee achter de langere beschermingsduur is gelegen in het feit, dat het (veel) langer duurt om rassen van deze gewassen te vermeerderen en vermenigvuldigen, en om voldoende uitgangsmateriaal te produceren. Als gevolg daarvan kan (veel) minder snel een goede markpositie worden opgebouwd, en is de tijd, om de investeringen van veredeling en ontwikkeling na verlening van kwekersrecht vervolgens terug te verdienen, eigenlijk te kort. De verlenging tot maximaal 30 jaar zal veredelaars stimuleren om die investeringen toch te blijven doen, en zal hopelijk een verdere impuls geven aan de innovatie in de land- en tuinbouw.

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover