Ondernemingsrecht

30 januari 2019

Blame the messenger

De Rechtbank Amsterdam heeft Google veroordeeld koppelingen uit het zoekresultaat van de naam van een arts te verwijderen.

Een arts die eerst door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, daarna het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een tijdelijke schorsing kreeg opgelegd, heeft succesvol Google gedwongen de verwijzing naar een website met daarop (negatieve) berichtgeving over het handelen van de arts te verwijderen. Let wel, het artikel op de website bestaat (waarschijnlijk) nog, Google heeft alleen de link naar de website verwijderd.


Zwarte lijst
De arts was op een publieke ‘zwarte lijst’ terecht gekomen, waar diverse artsen publiekelijk worden gewezen op fouten in hun professionele leven. Patiënten die de naam van deze arts intikten op google, zagen op de lijst van resultaten snel de ‘zwarte lijst’ van de website van een stichting, die zich bezig houdt met het verzamelen van namen van artsen die gedragsrechtelijk zijn aangesproken.


Persoonlijke en professionele gevolgen
De arts had last van deze link. Elders werd het verband tussen de arts en de tuchtrechtelijke uitspraak niet gemaakt. De arts werd door diverse patiënten en in het privéleven aangesproken op deze publicatie en haar handelen. Een arts is gebonden aan een professionele geheimhoudingsplicht en kan daarom (in het openbaar) feitelijk nauwelijks tot niet (gedetailleerd) reageren. Daarbij komt dat een dergelijke publicatie zowel professioneel als persoonlijk zoveel gevolgen heeft, dat een flink aantal artsen heeft overwogen te stoppen met werken. Kortom, de arts had belang bij verwijdering van de link op google.


Regels voor Google
De Rechtbank Amsterdam vond het belang van Google en van het publiek om via de zoekmachine relevante informatie te vinden onvoldoende. Patiënten kunnen immers het BIG-register raadplegen, als zij meer willen weten over hun arts. Dat is voldoende.

Het blijft opvallend dat niet de eigenaar van de website van de zwarte lijst wordt gedagvaard en veroordeeld, maar dat Google, dat slechts resultaten van een zoekopdracht toont, wordt veroordeeld tot verwijdering van de resultaten. Of de arts stappen onderneemt tegen de Stichting met de zwarte lijst is onbekend. Zo zie je maar, ook Google moet regels van het maatschappelijk verkeer in acht nemen, blame the messenger.


Het betreft overigens een prachtig, goed leesbaar vonnis, dat via deze link te vinden is: ECLI:NL:RBAMS:2018:8606

Laatste nieuws

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Indien een franchisenemer bij het aangaan van de franchiseovereenkomst ondeugdelijke prognoses heeft gekregen van zijn franchisegever kan hij in sommige gevallen de franchiseovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Maar dat moet hij dan wel binnen een bepaalde termijn doen. Is de franchisenemer te laat met zijn beroep op dwaling dan is zijn vordering verjaard.

25 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Het onregelmatig beëindigen van een franchiseovereenkomst zorgt er voor dat de partij, die ten onrechte beëindigt, schadeplichtig wordt jegens de andere partij. En dat kan grote financiële gevolgen hebben, zoals ook blijkt uit de casus die in deze blog wordt besproken.

9 november 2022

Meer hierover

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is een beding dat een franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst verbiedt om met de formule concurrerende activiteiten te ontplooien. Een franchisenemer die is gebonden aan een dergelijk postcontractueel non-concurrentiebeding kan zich op allerlei standpunten stellen om de werking van dit beding aan te tasten. Vaak blijkt echter dat deze standpunten niet tot het gewenste resultaat leiden, te weten het terzijde schuiven van het postcontractuele non-concurrentiebeding, zoals ook blijkt uit de volgende casus.

6 oktober 2022

Meer hierover