Merkrecht

4 december 2020

Let op! Nieuwe spookfacturen merkinstanties in omloop

Karin van der Lans

Helaas is het een probleem dat al jaren speelt, de verzending van nepfacturen (spookfacturen) door malafide ondernemingen. Vanwege de openbaarheid van alle merkenregisters, kunnen namen en adressen van merkhouders, alsook alle gegevens van de merken gemakkelijk uit de betreffende online merkenregisters worden gehaald.

Inmiddels is er ook een spookfactuur in omloop, waarbij het echte logo wordt gebruikt van het Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Hierin wordt gesuggereerd dat er een betaling moet worden gedaan voor de vernieuwing van een Uniemerk. Mocht u een dergelijke spookfactuur hebben ontvangen, dan adviseren wij u om deze direct weg te gooien en niet te betalen!  

Voor de volledigheid informeren wij u hierbij dat alle correspondentie c.q. betaling van facturen met betrekking tot de aanvraag, registratie en vernieuwing van uw merk, waarbij ons kantoor als gemachtigde is aangesteld, altijd via ons kantoor verloopt. U ontvangt alleen rechtstreeks van ons kantoor rekeningen ten aanzien van uw merk. Mocht u twijfelen over een factuur die u heeft ontvangen met betrekking tot uw merk, neem dan altijd even contact met ons op.