Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

10 december 2021

Convenant Blokkeren Websites

Onlangs is een convenant ondertekend door de Nederlandse internetaanbieders, samen met de Federatie Auteursrechtbelangen (die auteursrechthebbenden vertegenwoordigt) en Stichting Brein, welke partij onder meer belast is met het opsporen en bestrijden van grootschalige auteursrechtinbreuk. Deze partijen hebben overeenstemming bereikt over het (definitief) blokkeren van websites, die content bevatten waarbij sprake is van auteursrechtinbreuk of inbreuk op naburige rechten (rechten van uitvoerende kunstenaars).

Tot op heden dienden in geval van dergelijke websites – waarmee op grote schaal inbreuk werd gemaakt op auteursrechten – alle Nederlandse internetproviders ieder in een procedure te worden aangesproken om de content volledig verwijderd te krijgen. Met dit convenant wordt het mogelijk om de illegale websites gezamenlijk te blokkeren, te weten al na een procedure van Stichting Brein tegen één internetaanbieder. Met dit convenant worden nadere afspraken vastgelegd hoe in een dergelijk geval van alle internetaanbieders dezelfde actie, te weten het blokkeren van de betreffende website(s), kan worden verlangd. De ACM is bij het opstellen van het convenant betrokken geweest, omdat deze handelswijze mogelijk in strijd zou zijn met de Europese netneutraliteitsverordening. Op basis van deze Verordening zijn alle internetaanbieders – kort gezegd – verplicht om alle vormen van internetverkeer gelijk te behandelen. De vraag kwam op of dit convenant hiermee niet in strijd was. De ACM heeft laten weten dat dit wat haar betreft – in het geval van websites die inbreuk makend zijn – niet het geval is indien een rechterlijk bevel ten grondslag ligt aan de gezamenlijke blokkade. De ACM heeft daarom ook laten weten in principe niet handhavend op te treden en dat zij bij kwesties waarbij vragen rijzen over de juiste handelswijze, eerst contact zal opnemen met de betreffende internetprovider(s). Al met al een mooie stap om – veelal internationaal opererende – inbreuk makende partijen een snellere en hardere klap uit te delen.

Teun Pouw

Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde