Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

14 augustus 2019

Belangrijke wijziging in Amerika in de wijze van bescherming van plantenrassen

Vorig jaar op 20 december is in Amerika de zogenaamde Farm Bill 2018 aangenomen, zeg maar de Amerikaanse versie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Naast een groot aantal wijzigingen op federaal niveau, heeft de Farm Bill er ook toe geleid dat de Amerikaanse Plant Variety Protection Act (PVPA) is gewijzigd. Een belangrijk gevolg daarvan is weer dat daarmee ook vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen onder deze Act door middel van kwekersrecht in Amerika kunnen worden beschermd. Voordat de Farm Bill werd aangenomen, was die bescherming onder deze Act alleen weggelegd voor geslachtelijk vermeerderde gewassen.

Belangrijk voordeel

Met de wijziging van de PVPA ontstaan er dus voor rassen van vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen nieuwe beschermingsmogelijkheden in Amerika die te vergelijken zijn met de kwekersrechtelijke mogelijkheden die we in Nederland, de Europese Unie en (nagenoeg) alle andere landen in Europa kennen. Een belangrijk voordeel van de PVPA is, dat in het kader van deze wet in Amerika de ‘gewone’ nieuwheidsregels zullen gaan gelden. Dat betekent dus dat een ras (van een vegetatief (ongeslachtelijke) vermeerderd gewas) in Amerika binnen één jaar na eerste verkoop in Amerika voor kwekersecht moet worden aangevraagd, of pas binnen vier jaar (of binnen zes jaar voor bomen, wijnstokken, et cetera) na eerste verkoop van het ras buiten Amerika, mits er geen verkoop binnen Amerika zelf heeft plaatsgevonden.

Belangrijk verschil

Voordat de PVPA werd aangepast, werden rassen van (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen nagenoeg altijd via een zogenaamde US Plant Patent beschermd, en gold in dat kader dat een ras voor de aanvraag in Amerika niet langer dan één jaar mocht zijn verkocht, ongeacht waar die verkoop had plaatsgevonden. Veredelaars van nieuwe plantenrassen hebben nu dus iets langer de tijd om te kunnen beslissen of ze ook een kwekersrecht in Amerika willen aanvragen.

Een ander belangrijk verschil tussen de bescherming ingevolge de PVPA en een US Plant Patent is dat de PVPA bescherming elk jaar in stand moet worden gehouden door betaling van een jaarcijns: bij een US Plant Patent is dat niet nodig.

Drie soorten bescherming

Met de wijziging van de PVPA zijn er in Amerika straks drie soorten van intellectuele eigendomsbescherming, die veredelaars van nieuwe plantenrassen kunnen verkrijgen:

  • Bescherming via de PVPA, uit te geven door de Plant Variety Protection Office (PVPO). De wijzigingen van de PVPA moeten uiterlijk binnen 1 jaar na het aannemen van de Farm Bill zijn doorgevoerd. Het is de verwachting dat het uiterlijk pas op 20 december 2019 mogelijk zal zijn om voor rassen van (ongeslachtelijke) vermeerderde gewassen een aanvraag tot verlening van kwekersrecht bij het PVPO in te dienen
  • Bescherming via een US Plant Patent, uit te geven door het Patent & Trademark Office (PTO)
  • Bescherming door middel van een Utility Patent, vaak gebruikt voor genen, gen-constructies, werkwijzen, onderdelen van planten, et cetera (ook uit te geven door het PTO).

Heeft u vragen over één van de bovenstaande soorten van bescherming, of wilt u een kwekersrecht aanvragen in Amerika, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!