Intellectueel eigendomsrecht & IT-recht

Internationale merkregistratie

Ondernemingsrecht

Een waarschuwing: wél of geen besluit?

Personen- en familierecht & Erfrecht

Ruzie tussen erfgenamen wordt altijd duur betaald

Franchise

Verjaringsperikelen bij prognose-zaken

Franchise

Franchisenemer vraagt tevergeefs vernietiging non-concurrentiebeding

Franchise

Franchisegever moet schadevergoeding voldoen omwille van onregelmatige beëindiging

Franchise

Google Bedrijfsprofiel valt bij overname niet automatisch onder goodwill

Arbeidsrecht

De vernieuwde ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ leidt tot gewijzigde verplichtingen voor werkgevers

Portretrecht

Artikel 21 Auteurswet (portretrecht): wanneer kunt u zich als geportretteerde verzetten tegen het gebruik van uw portret?

Huurrecht

Tegemoetkoming huurders horeca-onderneming door coronamaatregelen

Huurrecht

Jurisprudentie 2020 over opschorting huurbetalingen bedrijfsruimte door Covid-19: is er één lijn te trekken?

Bouwrecht / Real estate

‘Bouwbedrijven gaan haast nooit na één project failliet’